රතු කැටයේ ශාපය

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

අහම්බෙන් මෙන් හමු වන පුවත්පතක් කියවන නික් සහ කැතීට රතු මැණිකක් අතුරුදන්වීමක් ගැන විස්තර දැනගන්නට ලැබේ . ඔවුන් තමන්ගේ මිතුරන් හා එක්ව එම රතු කැටය පිළිබඳව සෙවීමේදී මුහුණ දෙන ත්‍රාසජනක වික්‍රමය මෙයින් කියැවේ .

USD 1.16

Out of stock

Product Details

  • 978-955-1451-83-7
  • 0
  • Sinhala