රට හෙල්ලූ නඩු - 2

නීතිය

By Wimalasena Gange

Published By Surasa Bookshop

40-50 දශකයන් තුල මෙරට සිදුවූ ආන්දෝලනාත්මක සාහසික මිනිස් ඝාතන හයක් පිළිබඳව මහාධිකරණ නඩු තීන්දු ඇසුරෙන් ලියවුනු මෙම කෘතිය, වරෙක රසවත් කෙටි කතා එකතුවක් ලෙසද තවත් වරෙක රසවත් කෙටි කතා එකතුවක් ලෙසද රස විඳිය හැක.

USD 1.79

Out of stock

Product Details

  • 978-955-677-369-9
  • Sinhala
  • 116
  • 127g