රැකවරණ

පරිවර්තන

By Gunadasa Yapa

Published By Pahan Publishers

එය මගේ ජීවිතයේ දීර්ඝතම රාත්‍රිය විය. යම් ශබ්දයක් ඇසුණු හැම විටම අපි බිරාන්ත වීමු.අප සිව් වැනි කටුකම්බි වටෙන් රිංගා ගත් පසු, දුම්රියක හඬ ඈතින් ඇසිණි.ඒ සමඟම කාන්තාරය හරහා ඔබ මොබ විහිද යන ඉතා දීප්තිමත් විදුලි ආලෝක ධාරාවක් දැක අපි බිම වැතිරුණෙමු.ඒ ආලෝක ධාරාව, රෑ කාලයේ කාන්තාරය හරහා ගමන් කරන නීති විරෝධී සංක්‍රමණිකයන් ගැන සෝදිසි කිරීමට බව අපි දැන සිටියෙමු.

USD 1.84

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-272-5
  • 156
  • Sinhala
  • 173g