පුතු වෙනුවෙන් විකිණුනු

පරිවර්තන

By D. P. Samarasinghe

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

"එහෙනම් මෙකේ තේරුම ඔය අපිව රැවැට්ටුවා!" "එහෙනම් මොනවද හිතුවේ ඔයාලා? මං මගේ සැප, සතුට වෙනුවෙන් ඔබේ මේ බංගලාව, කාර්, ෆැක්ටරිය, ඒ වගේ වටිනා කමට මගේ දෙමව්පියන්ව වික්කා කියලා ද? මගේ ඉපදීමට පෙර දෙවියන්ට බාර-හාර වුණ, දරුවෙක් ලබා ගන්න දෙවියන්ගේ තීරණය වෙනස් කරන්න බලපෑම් කළ, තමන් ගේ දෙමව්පියන් වික්කා කියලද? "වැඩ කාරයෙක්, වැඩකාරියක් හැටියට තම ජීවිත කාලය ගෙවා දැමූ ඒ දෙමව්පියන්, මාව සිටුවරයෙක් ගේ පුතෙක් කරලා තබපු, ඒ දෙමව්පියන් එක එක අවස්ථාවේ වැඩ තුන තුන, හතර හතර කරමින්, ගෘහ සේවකයන් විදියට ඉඳලා, රියදුරා ගේ, උයන්පල්ලා ගේ වැඩ කළ, තාත්තා, වළන් පිඟන් හෝදලා කුස්සියේ වැඩ කළ අම්මා, තමන් ගේ හැම දෙයක් ම මං වෙනුවෙන් කැප කළා එහෙම දෙම්ව්පියන්ව ම මං විකුණ ගන්න?"

USD 1.89

Available

Product Details

  • 978-955-691-191-9
  • Sinhala
  • 220
  • 300g