පුංචි නිසංසලා

ළමා කතා

By Jayathilaka Kammallaweera

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මනුෂත්වයේ කරුණා කිරියෙන් තෙත් වූ මිනිස් හදවත් ඇති සමාජයක් අපට කවර ධනයකටත් වඩා අගය ඇති බව , මේ කතාවේ යටි පෙළ කුමර සිත යට සඟවා තබන හරය යි. කතා කලාවෙහි කෘතහස්ත භාවය නිසා එය කියවනවාට වඩා කියැවෙන බවක් හැඟෙන ශිල්පීයතාවකින් විචිත්‍ර කර ඇත.

USD 1.05

Available

Product Details

  • 955-652-126-7
  • Sinhala
  • 125
  • 104g