ප්‍රායෝගික දෙමළ

අධ්‍යාපන භාෂාව

By Gunasena Jayasinghe

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ගුණසේන ජයසිංහ මහතා විසින් රචනා කරන ලද "ප්‍රායෝගික දෙමළ" නම් වූ මෙම කෘතිය දෙමළ බස හැදෑරීමට සන්නිවේදනයේ නිරත වීමට උපකාරී වන ඉතා වැදගත් ග්‍රන්ථයකි. මීට ප්‍රථමයෙන් ජයසිංහ මහතා රචනා කළ "දෙමළ බස උගනිමු" නම් වූ කෘතිය දෙමළ බස හැදෑරීමට නිසි උපදෙස් ලබා දෙන අංග සම්පූර්ණ කෘතියක් ලෙස සම්භාවනාවට පාත්‍ර වී තිබේ. ප්‍රයෝගික දෙමළ මැයෙන් පළවන මෙම කෘතිය තව දුරටත් දෙමළ බස ඉගෙනගැනීමට පරිහරණය කිරීමට, සන්නිවේදනයේ නිරත වීමට උත්සුක වන ලොකු කුඩා සෑමදෙනා වෙනුවෙන්ම ප්‍රයෝගික උපදෙස් ලබා දෙන කෘතියකි. "ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ අත්පොත" නම් වූ කෘතියේ කතුවරයාද වන ජයසිංහ මහතා භාෂා හැදෑරීමට ආධුනිකයින්ට අවශ්‍ය ප්‍රයෝගික උපදෙස් නිර්මාණශීලී ලෙස ලබා දෙන්නට දක්වන සාමාර්ථ්‍යය විශිෂ්ටය.

USD 1.84

Out of stock

Product Details

  • 955-652-031-08
  • Sinhala
  • 212
  • 262g


Read And Excerpt

ප්‍රායෝගික දෙමළ, ප්‍රායෝගික, දෙමළ, Prayogika Demala, Prayogika, Demala