පොත් හෙර

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

“The Book Thief” හි පැසසුම් අසාමාන්‍යයි .අනුනාදක බවකින් හා උචිත ප්‍ර්ස්තුතයකින් යුතුයි. අලංකාර හා කෝපකරවන සුළුයි. - Telegraph- ජීවිතය වෙනස් කළ හැකි කෘතියකි '-New York Times- සත්‍ය වශයෙන්ම අද්විතීය යි.වැඩිපුර සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ හැකි ,සිතිවිලි පොළඹවන සුළු ,තහවුරු කරවන සුළු හා විශ්මිත පිටු පෙරළීමකි. එය ප්‍රමාණවත් තරම් උසස් අන්දමට වර්ණනා කිරීමට මා අසමත්ය . '-Guardian පුවත්පතේ -පිලීප් ආඩෑග්- මෙය විශ්වමය ළඟාවීමක් සහිත බරපතල කෘතියකි.අලංකාර ලිවීමකි . '-Daily Express- ලොමුදැහැගන්වන සුළුය. '-The Books Seller- බොහෝ නෙත් තෙත් කරවනු ඇති හද සසල කරවන නිර්මාණයකි.සිත්ගන්නා සුළු හා කම්පනයට පත් කරවන සුළු නිර්මාණයකි . '-Washington Post- මයාකරී කතාන්දරයකි . '-Elle-

USD 4.16

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-268-8
  • 520
  • Sinhala
  • 542g