පියාපත් ලද ආදරය

නවකතා

By L. S. S. Pathirathna

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ගම්බද පුජකයකුගේ සුරූපී දියණිය වූ ඇමන්ඩා බරක්ට අයහපත් කල්ක්‍රියාවෙන් යතු වූ වෙන්ස්කර් සාමිවරයා හමුවන්නේ අහම්බයෙනි. ඔහු අප්‍රසන්න අපකීර්තිමත් පුද්ගලයෙකු වුවද වේල්සයේ කුමරුගේ ඉතා හොඳ මිතුරෙකු විය. ඇමන්ඩා ඔහු වෙතින් ඉවත් වීමට සුදානම් වන්නේ බලවත් කළකිරිමෙන් යුතුවය. ඒ අත‍ර ඇය මුහුණ දෙන්නේ අනපේක්ෂිත තත්ත්වයකටය. ඇය වහා තෙරුම්ගන්නේ තමා බලවත් ලෙස ආදරයෙන් බැදී ගිය මිනිසාගේ ජීවිතය රැවෙන්ස්කාර් සාමිවරයාගේ අත රැදී තිබෙන බවය. ඔහුගේ ජීවිතය බේරාගැනීම සඳහා ඇයට ඉතිරිව තිබුණේ එකම විකල්පයකි. ඒ. තමාගේ බලවත් පිළිකුළට ලක්වී සිටි රැවෙන්ස්කාර් සාමිවරයා සැමග විවාහ වීම සඳහා කැමැත්ත ලබාදීම පමණයි.

USD 2.00

Available

Product Details

  • 978-955-691-214-2
  • Sinhala
  • 294
  • 251g