පියාපත් ලැබුවෙමි

පරිවර්තන

By Indrani Karunarathna

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මේ කථාව කියවන සමහරු මෙහි ඇත්ත නැත්ත පිළිබඳව ප්‍රශ්න කරනු ඇත. එහෙත් ඔබ නොදනන්වාට මේවා අප අතර සිදුවෙයි. ළමා හිංසනය පවුලට සමබන්ධ පුද්ගලයන්ට, ගෑවුණු පුද්ගලයන්ට පවා හිරිහැරයක් වෙයි. ළමයාගේ මානසිකත්වය බිඳ දමමින් දෙමව්පියන් අතර ආරවුල් ඇති කරයි. සොයුරු පෙම විනාශ කරයි. පවුලේ සාමාජිකයින් එකිනෙකා නුරුස්සති. ළමයෙකුගේ ඇඩීම වැලපිම් ඇසෙන දකින නමුදු මැදිහත් වීමට අකමැති අසල්වැසියන් හා නෑදැයින් පවුල සමග ඇති සම්බදතාව නැති කර ගනිති. සිරුණු, තුවාල වුණු සිරුරක් සහිත ළමයා දුටුව ද ඒ වෙනුවෙන් ගුරුවරු ඉදිරිපත් නොවෙති. මේ යථා තත්වයයි. මෙය ගැලවීමට පමණක් නොව ජයග්‍රහණයේ කථාවක් ද වන්නේ එනිසාය. සිරුර තලා පෙලා දැමුවද අධිෂ්ඨානය විනාශ කළ නොහැක.

USD 3.79

Out of stock

Product Details

  • 978-955-138-728-0
  • Sinhala
  • 480
  • 348g