20 %

පිස්සකු අත ගත් නළඟන

පරිවර්තන

By D. P. Samarasinghe

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

“ඔයා කීවා නේද ,ඔයා මිනිසුන් ගේ පවිත්‍ර වස්ත්‍ර වලට මඩ ඉසිමින් ගලා බසින ගඟක් කියල? සමාජයේ කළබල ඇති කරමින්, දහස් ගණන් නිවෙස්වල සන්තෝෂය ඔයා ගේ ජල ප්‍රවාහයට එක් කරමින් , ජරා ලෙඩ රෝග , සුරා-සූදුව, රණ්ඩු-සරුවල් ප්‍රදානය කරමින් ,ගලා යන ගඟක් කියලා. ලෝකයට හා සමාජයට වැඩ දායක වන ලෙස මේ කුණාටුව හා ජල ප්‍රවාහය නවත්වන්න හැකි කවුරුන්වත් නැද්ද කියල ඇහුව නේද ?” “ඔව් අද නම් ඒක දැක්කා. ඔයා ඔයාගෙ ජීවිතයයි, නම්බුවයි පරදුවට තියලා ඒ ප්‍රවාහය නැවැත්වීමේ බර කරට ගත්තා!” “වෙන උපායක් තිබුණේ නැහැ.” “නමුත් මේ තරම් අවමානයක් මේ අනාථ ගැහැණිය වෙනුවෙන් ඔයා බාර ගත්තා ?”

USD 1.83 USD 2.29

Save USD 0.46

Available

Product Details

  • 978-955-652-442-4
  • Sinhala
  • 231
  • 189g