පාට වේල්පට

පරිවර්තන

By Asoka Nissanka

Published By Surasa Bookshop

විවාහක යව්වනියක හා කඩවසම් සළෙල තරුණයකු අතර ඇතිවන රහස් සබඳතාවයේ වියවුල් සහගත ස්වභාවය හෙළි කරන විශ්ව සාහිත්‍යවේදි සමර්සෙට් මෝම්ගේ ” The Painted veil ” නැමැති අති රමණීය නවකතාවේ සිංහලානුවාදය.

USD 3.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-677-022-3
  • Sinhala
  • 346
  • 404g