පාට කල හීන

නවකතා

By Dilrukshi Gamage

Published By Pahan Publishers

ඇයට තාත්තා සිහි වූයේ දැන් ය .දෙනෙත් බියෙන් විසල් විය .බොහෝ දිනවල රෑ වැඩ යැයි පවසන තාත්තා රැය ගත කරන්නේ දයානිගේ නිවසේ බව නවන්ජනා දනියි .විවෘතව කතා කර නොතිබුණද මල්ලී ද නවන්ජනා දෙස බැලුවේ කුමක් කියන්නේ දැ යි යන ප්‍රශ්ණය දෑසේ රඳවා ගෙන ය .

USD 2.05

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-285-5
  • 168
  • Sinhala
  • 177g