ඔබේ සිරුරට ආදරය කරන්න

පරිවර්තන

By Mangala Somalal Rasingarachchi

Published By Pahan Publishers

ආහාර යනු ඔබගේ දෛනික ක්‍රියාකාරීත්වයට අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි .ශරීරයේ බර හෝ තරබාරු බව මර්ධනය කර ගැනීමට යැයි සිතා අහාර වර්ජනය නොකරන්න .වඩා වැදගත් වන්නේ නිවැරදිව අහාර අනුභවයයි. එසේම නිවැරදි ප්‍රමාණයෙන් අහාර ගැනීමයි .ආහාර පිළිබඳව ඔබ දක්වන සැලකිල්ල අතිශය වැදගත් ය .

USD 2.00

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-265-7
  • 152
  • Sinhala
  • 192g