20 %

ඔබටත් දිනිය හැකිය

පරිවර්තන

By Pradeep Kumara Balasooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

නීරෝගීව ඉපදුණ කෙනෙකුට අධ්‍යාපනයක් ලැබීම ඔස්සේ ජීවත් වීමට - දියුණු වීමට දශක කීපයකට පෙර තරුණ වියට පා ඔසවන විට අවස්ථාව හොඳින් තිබුණි. එහෙත් අද තත්වය වෙනස්ය. අද ජීවිතයේ අභියෝග ජය ගන්නට කුසලතා දියුණු කර ගත යුතුය. මේ පොත මඟින් ලැබෙන්නේ ඒ සඳහා ප්‍රබල ආලෝකයකි. ඕනෑම සමාජයක සිටින්නේ හැකි අය සහ නොහැකි අය යනුවෙන් දෙකොටසක් නොවේ. ජය ගන්නා අය හා පරාජය වන අයය. පරාජය සදාකාලික නැත. එසේ නම් ජය! ජයග්‍රාහකයාද තම ජය, ජීවිතයේ නියම අභිවෘද්ධියට ඉවහල් කර නොගතහොත් පරාජිතයෙකි. එසේ නම් සෑම දෙනෙකුටම ජය හිමිය. එය පිළිගත හැකි ද? මේ පොත ඒ සම්බන්ධ අලුත් දැනුමක් ලබා දෙයි. ඔබගේ ජයග්‍රහණය ඔබ සතුය. අවැසි තැනකට පියවර තැබීමට ඔබට හැකිය. ඒ සඳහා අවබෝධය ඉතා වැදගත්ය. මේ පොත මුල සිට ඒ අවබෝධය ඔබට ලබා දේ.

LKR 384.00 LKR 480.00

Save LKR 96.00

Available

Product Details

  • 978-955-652-440-6
  • Sinhala
  • 328
  • 430g