ඔබ මගේ වෙන්න තිබුනා

නවකතා

By Sajith Rohitha Liyanage

Published By Pahan Publishers

“ හැම ආදරවන්තයෙක්ම ,ආදරවන්තියක්ම ,කියවිය යුතු තරමේ සංවේදී හැඟුම්බර ආදර කතාවකි. ආදරයෙන් එක්වන්නට පෙරුම් පුරනා සැබෑ ආදරවන්තයින්ට ආදරණීය තිළිණයක් සේ තිළිණ කෙරෙන්නකි .”

USD 1.84

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-282-4
  • 172
  • Sinhala
  • 187g