ඔබ කවියක් වගේ

නවකතා

By Tharanga Punsadani Bodinayaka

Published By Pahan Publishers

කාව්‍යා මුළු දවස ම ගෙවූයේ පාළුවෙනි. ඔහු සමඟ ම හිඳ එක දවසක ට ඈත් වූ එක කාව්‍යා ට දරාගන්න ට අමාරු උනා ය .රෑට උයන්නට එපා යැයි ඔහු කතා කර කිවේය .අද දවසෙම කෙල්ල කලේ ඇඳට වී සිටීම ය .දවල්ට ඉව්වේ ද නැත .බිස්කට් දෙක තුනක් කා වීවා එකක් හදාගෙන බිවූ ඇය නිලංකාටත් විමලාටත් කතා කළා ය .නදුක ආවේ රෑ හතට ය . කාව්‍යා මගට ම දිව්වා ය .නදුක අසුන විවර කරන්නට පෙරම කාව්‍යා දොර හැර ඔහුට බහින්නට උදව් කළා ය .

USD 2.05

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-237-4
  • 215
  • Sinhala
  • 221g