නූතන පද්‍ය විචාර සංහිතා

අධ්‍යාපන

By Krishantha Ranathunga Chintha Pavithrani

Published By Surasa Bookshop

අ.පො.ස. උසස් පෙළට නිර්දිෂ්ට නූතන පදය සංග්‍රහය විමර්ශනය කරමින් සම්පාදිත මෙම කෘතියෙන් කාව්‍ය නිර්මාණය රසාස්වාදය හා විචාරය පිළිබඳව දීර්ඝව කරුණු සාකච්චා කෙරේ.

USD 2.11

Available

Product Details

  • 978-955-677-407-8
  • Sinhala
  • 260
  • 303g