20 %

නොපෙනෙන කවුළුව

කෙටිකතා

By Wimaladasa Samarasinghe

Published By Pahan Publishers

මම කුතුහලයෙන් යුක්තව සෙමෙන් සෙමෙන් අතේ තුවාලය මත වූ කොළය ඉන් ඉවතට ගත්තෙමි .පුදුමයකි තුවාලය යා වී සුව වී තිබිණි .ඒ වෙනුවට එතන ඉතිරි වී තිබුණේ කැළලක් පමණකි .මේ තරම් කෙටි කාලයකින් පැලෑටියක කොළයක් යොදාගෙන තුවාලයක් සුව කළ හැකිනම් එය කොතරම් ආශ්චර්යයක්ද?.......

USD 1.09 USD 1.36

Save USD 0.27

Available

Product Details

  • 978-955-667-246-6
  • 88
  • Sinhala
  • 116g