නොකල් ආලය

පරිවර්තන

By L. S. S. Pathirathna

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මේ ගැහැනු ළමයකුගේ අවදිවෙමින් තිබූ ස්ත්‍රීත්වය හා බැඳුණු ජීවිතයට අදාළ සත්‍ය කථාන්තරයකි .දරාගැනීමට නොහැකි දොම්නසින් වුවද, ආත්මානුකම්පාවෙන් තොරව ඇය සටහන් කරන්නේ තමාට සහ තම අභ්‍යන්තරයට කුමක් සිදුවූයේද යන්නය. සිය අත්දැකීම් තුළ තිබූ තිගැස්ම, ව්‍යාකුල භාවය,අවනම්බුව,මුලාව මෙන්ම මහත් වූ ප්‍රමෝද හා ත්‍රාසය දනවන චමත්කාරය ද ඈ මෙහි සටහන් කරන්නීය. මෙහි පසුබිම් කතාවෙන් කියවෙන්නේ නිවැරදි ජීවන දැක්මක පිළිසරණ නොලැබ මිනිසුන්ගේ මංමුලාව සහ අයාලේ ගිය ජීවිත පිලිබඳ යථාර්තයයි.

USD 2.07

Out of stock

Product Details

  • 978-955-652-979-1
  • Sinhala
  • 162
  • 182g