නිවුන්නු

පරිවර්තන

By Muditha Herath

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ඒ දෙන්නා නිවුන්නු... "කරදරකාර නිවුන්නු..." හැමෝටම ඒ දෙන්නව එපාවෙලා ඒ දෙන්නටත් හැමෝවම එපාවෙලා... මේ "කරදරකාර වැඩිහිටියන්" ගෙන් බේරිලා පැනල යන්නයි ඒ දෙන්නා හිතාගෙන ඉන්නේ... හැම දෙයක්ම මායාවක් තරමට ලස්සන තැනකට... එහෙම තැනක්...? ඔව්...එහෙම තැනක් තිබුණා... ආදරේ පිරිච්ච තැනක්... ඒ නිසා හැමදේම මායාවක් වගේම ලස්සන තැනක්... මේක වැඩිහිටියන්ටයි පොඩිහිටියන්ටයි ලස්සන කතාවක්..

USD 3.43

Out of stock

Product Details

  • 978-955-691-097-1
  • Sinhala
  • 257
  • 300g