නිරානන්දය

නවකතා

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

දරුවන් කෙරේ කැප වූ ගුරුතුමියකගේ කැපවීම අවධානය හා ආදරය නිසා අභියෝග හමුවේ නොසැලී පිබිදෙන පිටිසර ගමක - දිළිඳු පවුලක දරුවෙකුගේ චරිතය මේ කථාවට මුල් වී තිබේ. දරුවෙකුගේ කුසලතා පුබුදු කිරීම වෙනුවෙන් ගුරු භූමිකාව සතු ශක්‍යතාවන් ද දෙමව්පියන් ගේ ජීවිත හා ආකල්ප දරුවන්ගේ ලෝකය අර්ථවත් කිරීමට කොතරම් වැදගත් ලෙස බලපාන්නේ ද යන්නත් මේ නවකතාවෙන් නිරූපණය කෙරේ.

USD 1.47

Available

Product Details

  • 978-955-652-021-4
  • Sinhala
  • 180
  • 140g