නෙතාරා

නවකතා

By Sanjeewani Atulugama

Published By Pahan Publishers

උදෑසන දේශන අවසන් වන තුරු නෙතාරා සිටියේ නොවිසිල්ලෙනි .ගත වූ පැය කිහිපයට සිදු වූ සිදුවීම් නිසා ඇය තරමක් දුරට සසළ වී සිටියාය .ආකර්ශගේ මුණගැසීම ඒ සියළු සසලවීම්වල ආරම්භය විය .ඔහු කුමනාකාරයේ පුද්ගලයෙක්දැයි සිතනවාට වඩා ඔහුගේ හැසිරීම් එකිනෙක නිරීක්ෂනය කරමින් ඔහු කවුරුන්දැයි සෙවීමට ඇය උත්සාහ කලාය.

USD 2.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-270-1
  • 232
  • Sinhala
  • 256g