නීති නාශකයා

පරිවර්තන

By Warnan Perera

Published By Surasa Bookshop

ඉන්දීය මහරාජාවරයෙකු ස්වර්ණාභරන මංකොල්ලයක් හා ඒවා අත්පත් කර ගැනීමට අදාළ රක්ශණ සමාගම් සහ පාතාලය යුහුසුළු වූ අයුරු දැක්වෙන ලොමුදහ ගන්වන ජේම්ස් හැඩ්ලි චේස්ගේ නවකතාවකි.

USD 2.86

Available

Product Details

  • 978-955-677-092-6
  • Sinhala
  • 303
  • 343g