නවකතා

All Books

20%
කඳුළු මලක්

කඳුළු මලක්

Kathyana Amarasinghe

USD 3.94 4.93

Save USD 0.99

20%
අක්කයි නංගියි
20%
අම්මා අම්මා

අම්මා අම්මා

Manel Jayanthi Gunasekara

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
ඈන්ගේ සිහින ලෝකය

ඈන්ගේ සිහින ලෝකය

Arthur Fernando

USD 3.03 3.79

Save USD 0.76

20%
පබළු වැල්

පබළු වැල්

Chithra I Perera

USD 2.80 3.50

Save USD 0.70

20%
කඳුලක කැළලක්
20%
නෙතාරා

නෙතාරා

Sanjeewani Atulugama

USD 2.40 3.00

Save USD 0.60

20%
පාට සේල

පාට සේල

Sanjeewani Atulugama

USD 2.23 2.79

Save USD 0.56

20%
සඳ එළිය ඇවිදින්
20%
දයාබරයි නුඹ

දයාබරයි නුඹ

Dilrukshi Gamage

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
කඳුළු රාත්‍රිය

කඳුළු රාත්‍රිය

Dilrukshi Gamage

USD 2.23 2.79

Save USD 0.56

20%
මල් පෙත්තක් සේ

මල් පෙත්තක් සේ

Dilrukshi Gamage

USD 2.40 3.00

Save USD 0.60

20%
පාට කල හීන

පාට කල හීන

Dilrukshi Gamage

USD 2.23 2.79

Save USD 0.56

20%
සඳුන් තුරු යාය
20%
ඔබ කවියක් වගේ
20%
චුම්බන කන්ද

චුම්බන කන්ද

Jayathilaka Kammallaweera

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
මදුරාසි කොලුවා

මදුරාසි කොලුවා

Neel Wijerathne

USD 2.17 2.71

Save USD 0.54

20%
පියාපත් ලද ආදරය
20%
අහිමි වූ මගේ දේශය
20%
හුදෙකලාව

හුදෙකලාව

Prof. Sarath Wijesooriya

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
නිරානන්දය

නිරානන්දය

Prof. Sarath Wijesooriya

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
පරමානන්දය

පරමානන්දය

Prof. Sarath Wijesooriya

USD 1.89 2.36

Save USD 0.47

20%
බෙංගාලී යෙහෙළිය

බෙංගාලී යෙහෙළිය

Neel Wijerathne

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
බව තරණය

බව තරණය

Martin Wickramasinghe

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
ලීලා

ලීලා

Martin Wickramasinghe

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
සෝමා

සෝමා

Martin Wickramasinghe

USD 1.00 1.25

Save USD 0.25

20%
අයිරාංගනී

අයිරාංගනී

Martin Wickramasinghe

USD 1.00 1.25

Save USD 0.25

20%
ශීතා

ශීතා

Martin Wickramasinghe

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
මිරිඟුව

මිරිඟුව

Martin Wickramasinghe

USD 1.29 1.61

Save USD 0.32

20%
රෝහිණි

රෝහිණි

Martin Wickramasinghe

USD 1.29 1.61

Save USD 0.32

20%
ගම්පෙරළිය

ගම්පෙරළිය

Martin Wickramasinghe

USD 2.06 2.57

Save USD 0.51

20%
යුගාන්තය

යුගාන්තය

Martin Wickramasinghe

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
කලියුගය

කලියුගය

Martin Wickramasinghe

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
මඩොල් දූව

මඩොල් දූව

Martin Wickramasinghe

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
විරාගය

විරාගය

Martin Wickramasinghe

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
කළුවර ගෙදර

කළුවර ගෙදර

Martin Wickramasinghe

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
රූ රැජිණ

රූ රැජිණ

Gunadasa Yapa

USD 1.49 1.86

Save USD 0.37

20%
THE X FILES - මහමග x සලකුණක්
20%
දස්කොන්  ප්‍රමිලා
20%
සත්පුරුෂ

සත්පුරුෂ

Chamminda Welagedara

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
හංස ගීතය

හංස ගීතය

Shrima Lalani

USD 1.86 2.32

Save USD 0.46

20%
සුදු කහට

සුදු කහට

Shrima Lalani

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
ගලන ගඟකි ජීවිතේ

ගලන ගඟකි ජීවිතේ

Dileepa Jayakody

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
තම්බපණ්ණී

තම්බපණ්ණී

Shrima Lalani

USD 1.29 1.61

Save USD 0.32

20%
සුර අසුර යාමය

සුර අසුර යාමය

Norbert Ayagamage

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
සීමා

සීමා

Chandrasiri Palliyaguru

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
ඇට්ටේරියා මල්

ඇට්ටේරියා මල්

Yanusha Lakmali

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
ද්වාර

ද්වාර

Shanthi Disanayake

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
ගල් වරුසා

ගල් වරුසා

Anula De Silva

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
අසම්මතය

අසම්මතය

Anula De Silva

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
සඳ කළුවරයි

සඳ කළුවරයි

Chandrasiri Dodangoda

USD 1.86 2.32

Save USD 0.46

20%
එනු කොහි සිට

එනු කොහි සිට

Bandhula Nanayakkarawasam

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

20%
විල්ලරවාඩිය

විල්ලරවාඩිය

Henri Warnakulasuriya

USD 2.71 3.39

Save USD 0.68

20%
දඩ කඳවුර

දඩ කඳවුර

Henri Warnakulasuriya

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
හඳ මද්දහන

හඳ මද්දහන

Saliya Kularathna

USD 1.86 2.32

Save USD 0.46

20%
සේද වලව්ව

සේද වලව්ව

Nikini Nethranjali bandara

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
නිරුවත් ජීවිත

නිරුවත් ජීවිත

Henri Warnakulasuriya

USD 1.57 1.96

Save USD 0.39

20%
ඊළඟ කෑල්ල

ඊළඟ කෑල්ල

Bharatha Prabhashana Thennakon

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
මාරායණය

මාරායණය

Susitha Ruwan

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
මම දිවි නසා ගනිමි
20%
ප්‍රංශ පෙම්වතා

ප්‍රංශ පෙම්වතා

Shamel Jayakody

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
භෂ්මාවශේෂ

භෂ්මාවශේෂ

Chandrasiri Dodangoda

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
කාල නදී ගලා බසී

කාල නදී ගලා බසී

Norbert Ayagamage

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
කුරුලු හදවත

කුරුලු හදවත

Liyanage Amarakeerthi

USD 2.86 3.57

Save USD 0.71

20%
අහම්බකාරක

අහම්බකාරක

Liyanage Amarakeerthi

USD 2.86 3.57

Save USD 0.71

20%
ප්‍රේම සැදෑවෝ

ප්‍රේම සැදෑවෝ

Ranjith Kuruppu

USD 3.00 3.75

Save USD 0.75

20%
ප්‍රේම සැදෑවෝ-2

ප්‍රේම සැදෑවෝ-2

Ranjith Kuruppu

USD 3.43 4.29

Save USD 0.86

20%
ප්‍රේම සැදෑවෝ-3

ප්‍රේම සැදෑවෝ-3

Ranjith Kuruppu

USD 3.43 4.29

Save USD 0.86

20%
ප්‍රේම සැදෑවෝ-4

ප්‍රේම සැදෑවෝ-4

Ranjith Kuruppu

USD 3.43 4.29

Save USD 0.86

20%
සඛී භාර්යා
20%
සුද්දීලාගේ කතාව
20%
සාපේක්‍ෂණී

සාපේක්‍ෂණී

Simon Navagattegama

USD 2.86 3.57

Save USD 0.71

20%
සෞම්‍යවන්ති

සෞම්‍යවන්ති

Yamuna Malani Perera

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
මඩුවන්වෙල

මඩුවන්වෙල

Yanusha Lakmali

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
පාර

පාර

Yanusha Lakmali

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
තරු

තරු

Yanusha Lakmali

USD 1.57 1.96

Save USD 0.39

20%
අංචිය

අංචිය

Chandrasiri Palliyaguru

USD 1.57 1.96

Save USD 0.39

20%
අවලමා සහ ඇහැටුව

අවලමා සහ ඇහැටුව

G. B. Jayasekara

USD 3.71 4.64

Save USD 0.93

20%
දුකින් තැවෙන දන

දුකින් තැවෙන දන

G. B. Jayasekara

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

15%
අකලට ආ ඉස්කෝලේ

අකලට ආ ඉස්කෝලේ

Gunasekara Gunasoma

USD 3.52 4.14

Save USD 0.62

15%
ගල්ගේ කන්ද

ගල්ගේ කන්ද

Nimal Bandara

USD 1.21 1.43

Save USD 0.22

15%
ජීවක කුලයක්

ජීවක කුලයක්

Weerapokune Uparathna Thero

USD 2.98 3.50

Save USD 0.52

15%
තිත්ත කෝපි

තිත්ත කෝපි

Anula De Silva

USD 2.73 3.21

Save USD 0.48

15%
නෙල්ලි කැලේ වීරයෝ
15%
බව දුක

බව දුක

K. S. Perera

USD 3.04 3.57

Save USD 0.53

15%
බැද්දේ කුලවමිය
15%
වණ්ණ දාසි

වණ්ණ දාසි

Kathyana Amarasinghe

USD 3.34 3.93

Save USD 0.59

15%
වන රජ දහන

වන රජ දහන

Nimal Bandara

USD 1.52 1.79

Save USD 0.27

15%
සිටුවර පුවත

සිටුවර පුවත

Rupa Shriyani Ekanayake

USD 2.73 3.21

Save USD 0.48

15%
ස්වයංජාත

ස්වයංජාත

Samaraweera Wijesingha

USD 2.91 3.43

Save USD 0.52

15%
තැප්පා සේම ගිනි
15%
බවතුරු යට

බවතුරු යට

Samaraweera Wijesingha

USD 2.73 3.21

Save USD 0.48

15%
වැස්ස වලාහක

වැස්ස වලාහක

Samaraweera Wijesingha

USD 2.73 3.21

Save USD 0.48

20%
ගරුඩ මුහුර්තය

ගරුඩ මුහුර්තය

Keerthi Welisarage

USD 3.37 4.21

Save USD 0.84

20%
බලකොටු සහ නෞකා
20%
ප්‍රේමරාගී

ප්‍රේමරාගී

Chintha Pawithrani

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
මහාකාල

මහාකාල

Chandrasiri Palliyaguru

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
සාගරය ගැඹුරුයි

සාගරය ගැඹුරුයි

Rohitha Munasinghe

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
මෘග

මෘග

Rohitha Munasinghe

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
ඇමිටිවිලා

ඇමිටිවිලා

Dileepa Jayakody

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
කරුපන්ගේ සිහිනය
20%
බ්ලෙයාර් විච්

බ්ලෙයාර් විච්

Dileepa Jayakody

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
පහන සහ කැඩපත

පහන සහ කැඩපත

Liyanage Amarakeerthi

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
අමාවක අඳුරු නෑ
20%
අසබැඳි සබැඳි

අසබැඳි සබැඳි

Hansani Pamuditha

USD 2.71 3.39

Save USD 0.68

20%
හඳුන්මල් කඩුල්ල

හඳුන්මල් කඩුල්ල

Sena Thoradeniya

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
හඳ පළුව තනි තරුව
20%
සිය සිය පත් සිය

සිය සිය පත් සිය

Sumithra Rahubaddha

USD 4.57 5.71

Save USD 1.14

15%
බුරුම සමය

බුරුම සමය

Ananda Sellahewa

USD 3.95 4.64

Save USD 0.69

20%
විළිබිය

විළිබිය

Premaranjith Thilakarathne

USD 1.86 2.32

Save USD 0.46

20%
සිංහල කොටියා

සිංහල කොටියා

Rohitha Munasinghe

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
නිරුද්ධ

නිරුද්ධ

Rohitha Munasinghe

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

20%
මුදු දිය පහරක්

මුදු දිය පහරක්

Sunanda Mahendra

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
ආත්මා

ආත්මා

Chandrasiri Dodangoda

USD 2.17 2.71

Save USD 0.54

20%
ගමෙන් සෙයිලමට

ගමෙන් සෙයිලමට

A. M. Karunarathna

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
ප්‍රින්සි

ප්‍රින්සි

Rupas Randeniya

USD 1.09 1.36

Save USD 0.27

20%
දෑවුරුද්ද

දෑවුරුද්ද

Bandula P. Dayarathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
දීපා

දීපා

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
පකුණ්ඩක නම් මම ය
20%
ගම්දොර අන්දරය

ගම්දොර අන්දරය

Thilaka Kudahetti

USD 2.74 3.43

Save USD 0.69

20%
රුවනාර

රුවනාර

Gongithota Saath

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
මායිම්

මායිම්

Cha Sushil Munasinghe

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
ගලන ගඟ මනරම්

ගලන ගඟ මනරම්

Newton Gunasekara

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
අනුලාගේ සාක්කිය

අනුලාගේ සාක්කිය

Themiya Fernando

USD 1.83 2.29

Save USD 0.46

20%
බිංදුගෙ කරණම

බිංදුගෙ කරණම

Jayakody Senevirathna

USD 1.26 1.57

Save USD 0.31

20%
මහමෙර

මහමෙර

Jayasena Jayakody

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
අතිරස

අතිරස

Meril Perera

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
පිච්චමල

පිච්චමල

Jayasena Jayakody

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
ඕලු-3

ඕලු-3

Kumara Karunarathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
යසෝදාව

යසෝදාව

Jayasena Jayakody

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
රන් තරුව

රන් තරුව

Jayakody Senevirathna

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
අගමෙහෙසිය

අගමෙහෙසිය

Jayakody Senevirathna

USD 1.83 2.29

Save USD 0.46

20%
බකිනි මල

බකිනි මල

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
කටු අත්ත

කටු අත්ත

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
කුමාරිහාමි

කුමාරිහාමි

Jayakody Senevirathna

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
ඕලු-1

ඕලු-1

Kumara Karunarathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
ඕලු- 2

ඕලු- 2

Kumara Karunarathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
ඕලු- 4

ඕලු- 4

Kumara Karunarathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
ඕලු-5

ඕලු-5

Kumara Karunarathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
නයගරා

නයගරා

A. M. Karunarathna

USD 2.17 2.71

Save USD 0.54

20%
දිව සලු

දිව සලු

Thilaka Kudahetti

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
තනියාමය

තනියාමය

Kapila Gamini Jayasinghe

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
මරුකතරට

මරුකතරට

Piyadasa Udawatta

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
යුගයක ගමන

යුගයක ගමන

T. B. Ilangaratne

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
උදුල මංකඩ

උදුල මංකඩ

A. M. Karunarathna

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
රතු ඉද්ද

රතු ඉද්ද

Karunadasa Suriyarachchi

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
පංචලී

පංචලී

Ven. Melpitiye Vimalakiththi Himi

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
නෑසෙන මානය

නෑසෙන මානය

Karunadasa Suriyarachchi

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
පිනි පලස

පිනි පලස

Jayakody Senevirathna

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
සාජන් බාස්

සාජන් බාස්

Raja Karunadasa

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
අලිපෑලැස්ස

අලිපෑලැස්ස

Dinesh Gunathilaka

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
නිර්මන්තක ප්‍රඥාව
20%
නිධාන කැලේ අභිරහස
20%
තරු පොකුර

තරු පොකුර

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
උපේකා

උපේකා

Jayasena Jayakody

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
සීතාවක සිංහයා

සීතාවක සිංහයා

Chandrasiri Dodangoda

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
පරසතුරෝ

පරසතුරෝ

Jayasena Jayakody

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
මල්මැණිකේ

මල්මැණිකේ

Jayakody Senevirathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
පින්කෙත

පින්කෙත

Jayasena Jayakody

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
අඹු දරුවෝ

අඹු දරුවෝ

Jayasena Jayakody

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
සුදුනෙළුම

සුදුනෙළුම

Jayasena Jayakody

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
රයිගම්පුත්තු

රයිගම්පුත්තු

Jayasena Jayakody

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
අරලියමල් ආරාමය

අරලියමල් ආරාමය

Jayasena Jayakody

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
සුදු වළාකුළු

සුදු වළාකුළු

Jayasena Jayakody

USD 1.37 1.71

Save USD 0.34

20%
දූ කුමරිය

දූ කුමරිය

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
අඳුරට පහනක්

අඳුරට පහනක්

Somaweera Senanayake

USD 1.03 1.29

Save USD 0.26

20%
එක්ටැම් ගෙවල්

එක්ටැම් ගෙවල්

Somaweera Senanayake

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
අපේ රාළලාගේ දේශය
20%
අඹු සැමියෝ

අඹු සැමියෝ

Somaweera Senanayake

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
පංච වරුණ

පංච වරුණ

Somaweera Senanayake

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
ඉර හඳ පායන ලෝකය

ඉර හඳ පායන ලෝකය

Somaweera Senanayake

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
නීල දෑස පුරා

නීල දෑස පුරා

Thilaka Kudahetti

USD 1.49 1.86

Save USD 0.37

20%
මවකගේ ගීතය

මවකගේ ගීතය

Somaweera Senanayake

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
බණ්ඩර මැරූ උන්

බණ්ඩර මැරූ උන්

Sena Thoradeniya

USD 3.71 4.64

Save USD 0.93

20%
දුර්ග තරණය

දුර්ග තරණය

Thilaka Kudahetti

USD 1.83 2.29

Save USD 0.46

20%
කම්බි වැට

කම්බි වැට

Thilaka Kudahetti

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
සිල් සුවඳ

සිල් සුවඳ

Jayasena Jayakody

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
අකාල මේඝය

අකාල මේඝය

Thilaka Kudahetti

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
අමා වැස්ස

අමා වැස්ස

Jayasena Jayakody

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
මීමාමා

මීමාමා

Jayasena Jayakody

USD 0.86 1.07

Save USD 0.21

20%
ගිහිගෙදර

ගිහිගෙදර

Jayasena Jayakody

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
අස්වැන්න

අස්වැන්න

Jayasena Jayakody

USD 1.83 2.29

Save USD 0.46

20%
යශෝරාවය

යශෝරාවය

Somaweera Senanayake

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
අතවැසියෝ

අතවැසියෝ

Jayakody Senevirathna

USD 2.17 2.71

Save USD 0.54

20%
අටං පහුර

අටං පහුර

Thilaka Kudahetti

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
සුව අසපුව

සුව අසපුව

Jayasena Jayakody

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
සත්සයුර

සත්සයුර

Jayasena Jayakody

USD 1.26 1.57

Save USD 0.31

20%
මතු දවස

මතු දවස

Somaweera Senanayake

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
මරු කතරක උපන් පුතේ
20%
රන් කෙන්දෙන් බැඳ
20%
දඩ කෙළිය

දඩ කෙළිය

Newton Gunasekara

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

19%
අහසයි ඔබ මට

අහසයි ඔබ මට

Newton Gunasekara

USD 0.17 0.21

Save USD 0.04

20%
වීදුරු මන්දිර

වීදුරු මන්දිර

Newton Gunasekara

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
මිරිඟු නදිය

මිරිඟු නදිය

Newton Gunasekara

USD 1.54 1.93

Save USD 0.39

20%
අපේ කාලයේ වීරයෝ

අපේ කාලයේ වීරයෝ

Newton Gunasekara

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
ගෙවන කාලය මනරම්

ගෙවන කාලය මනරම්

Newton Gunasekara

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
සංසාර බන්ධන

සංසාර බන්ධන

Thilaka Kudahetti

USD 1.83 2.29

Save USD 0.46

20%
රේවතීගේ සාපය

රේවතීගේ සාපය

Thilaka Kudahetti

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
සඳගිරි අරණ

සඳගිරි අරණ

Newton Gunasekara

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
වත්සුනු පවන

වත්සුනු පවන

Thilaka Kudahetti

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
ලොකු පුතා

ලොකු පුතා

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
භව පුෂ්ප

භව පුෂ්ප

Dikellle Wijayathilaka

USD 2.71 3.39

Save USD 0.68

20%
අකාල පරිණත

අකාල පරිණත

Mahinda Wimalasena

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
සුන්දර බන්ධන

සුන්දර බන්ධන

Sunanda Mahendra

USD 2.17 2.71

Save USD 0.54

20%
දෙබරු

දෙබරු

Raja Karunadasa

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

20%
කුමර බඹසර

කුමර බඹසර

Dharmasena Rassapana

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
යාර යාත්‍රික

යාර යාත්‍රික

Sena Thoradeniya

USD 4.00 5.00

Save USD 1.00

20%
භවනි

භවනි

W. D. J. Gunawardana

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
අනුත්තරා

අනුත්තරා

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
එක් සභ්‍ය කතාවක්
20%
ඇස්බැන්දුම

ඇස්බැන්දුම

Jayakody Senevirathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
අම්මයි දුවයි

අම්මයි දුවයි

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
නිකිණි වැස්ස

නිකිණි වැස්ස

Jayakody Senevirathna

USD 1.83 2.29

Save USD 0.46

20%
සුළිය

සුළිය

Jayakody Senevirathna

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
මෙලන්ගේ මරණය

මෙලන්ගේ මරණය

Jayakody Senevirathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
රිදී සේල

රිදී සේල

Jayakody Senevirathna

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
රන් කුසලාන

රන් කුසලාන

Jayakody Senevirathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
වෙද මැඳුර

වෙද මැඳුර

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
නේත්‍රාගේ කතාව
20%
තිසර සිහිනය

තිසර සිහිනය

Newton Gunasekara

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
රත්තරන් දුවේ

රත්තරන් දුවේ

Karunarathna D. Philip

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
අපි හරිම හොඳ ළමයි
20%
වලාව

වලාව

Piyadasa Udawatta

USD 2.74 3.43

Save USD 0.69

20%
සුධාරි

සුධාරි

Jayakody Senevirathna

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
දිසාපාමොක්

දිසාපාමොක්

Jayakody Senevirathna

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
සෙයිලං ගිය ඇත්තෝ
20%
නෙරළු උයන

නෙරළු උයන

Jayakody Senevirathna

USD 2.40 3.00

Save USD 0.60

20%
උරචක්‍රමාලය

උරචක්‍රමාලය

Jayakody Senevirathna

USD 1.66 2.07

Save USD 0.41

20%
වජිරපාණි

වජිරපාණි

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
ස්වර්ණ වර්ණ

ස්වර්ණ වර්ණ

Jayakody Senevirathna

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
වක්කලම

වක්කලම

Jayakody Senevirathna

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
අවපාතය

අවපාතය

Jayakody Senevirathna

USD 1.60 2.00

Save USD 0.40

20%
සුදු හාමිනේ

සුදු හාමිනේ

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
උඩුමහල

උඩුමහල

Jayakody Senevirathna

USD 2.17 2.71

Save USD 0.54

20%
තණවිල වත්ත

තණවිල වත්ත

Jayakody Senevirathna

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
පොඩි හාමුදුරුවෝ
20%
රනතිසරු

රනතිසරු

Jayakody Senevirathna

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
පටලැවිල්ල

පටලැවිල්ල

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
රූමතිය

රූමතිය

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
පංචකල්‍යාණි

පංචකල්‍යාණි

Jayakody Senevirathna

USD 2.17 2.71

Save USD 0.54

20%
රමණි

රමණි

Jayakody Senevirathna

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
සුදු රූකඩ

සුදු රූකඩ

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
රැජින මමයි

රැජින මමයි

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
පාළොස්  පැය

පාළොස් පැය

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
රාo කිරිල්ලී

රාo කිරිල්ලී

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
නිසලා සහ විශාඛා
20%
මිනිස්සු

මිනිස්සු

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
මිහිරාවිය

මිහිරාවිය

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
මිහිදුම් සළු

මිහිදුම් සළු

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
කදුළු තරණය

කදුළු තරණය

Thilaka Kudahetti

USD 2.74 3.43

Save USD 0.69

20%
කොලනිය

කොලනිය

Jayakody Senevirathna

USD 2.17 2.71

Save USD 0.54

20%
කිරි ගෙදර

කිරි ගෙදර

Jayakody Senevirathna

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
කැලේ ගස

කැලේ ගස

Jayakody Senevirathna

USD 2.97 3.71

Save USD 0.74

20%
කස්තිරම

කස්තිරම

Jayakody Senevirathna

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
ගුරු මහ දසාව

ගුරු මහ දසාව

Jayakody Senevirathna

USD 1.14 1.43

Save USD 0.29

20%
දඬු අඬුව

දඬු අඬුව

Jayakody Senevirathna

USD 1.71 2.14

Save USD 0.43

20%
ශෛල කල්‍යාණි

ශෛල කල්‍යාණි

Somapala Ranathunga

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
නිරුවත් හදවත්

නිරුවත් හදවත්

Shamel Jayakody

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
හන්තානේ කතාවක්
20%
තාරා මගේ දෙව්දුව
20%
ජයන්

ජයන්

Sunethra Rajakarunanayaka

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
ගිරි සිරස
20%
අසෙනිය කුසුම

අසෙනිය කුසුම

Nirasha Gunasekara

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

20%
නරලොව හොල්මන් 1

නරලොව හොල්මන් 1

Chandra Anagirathna

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
ජගත් දේශාටකයෝ

ජගත් දේශාටකයෝ

Chaminda Senewirathna

USD 3.31 4.14

Save USD 0.83

20%
නරලොව හොල්මන් - 3
20%
නරලොව හොල්මන් - 2
20%
සුන්දරා

සුන්දරා

R. R. Samarakoon

USD 0.86 1.07

Save USD 0.21

20%
සුන්දරා සහ සොබනි
20%
ප‍්‍රසෙනජිත්
20%
චක්‍ර

චක්‍ර

Jayathilaka Kammallaweera

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
ඇස් දෙක

ඇස් දෙක

Somapala Ranathunga

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
දෛව

දෛව

Keerthi Welisarage

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
මා ඔබේ යසෝදරා

මා ඔබේ යසෝදරා

Priyanka Amarathunga

USD 2.23 2.79

Save USD 0.56

20%
මං නැතිදා

මං නැතිදා

Leel Gunasekara

USD 1.43 1.79

Save USD 0.36

20%
පුංචියි ආච්චියි
20%
ගොළු හදවත

ගොළු හදවත

Karunasena Jayalath

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

20%
අගපිපිමල්

අගපිපිමල්

Sumithra Rahubaddha

USD 2.00 2.50

Save USD 0.50

20%
අත අත නෑර

අත අත නෑර

Sumithra Rahubaddha

USD 3.43 4.29

Save USD 0.86

20%
පොදු පුරුෂයා

පොදු පුරුෂයා

Sunethra Rajakarunanayaka

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
මොනර පිල

මොනර පිල

Thilaka Kudahetti

USD 2.74 3.43

Save USD 0.69

20%
ඇමෙරිකා

ඇමෙරිකා

Shamel Jayakody

USD 2.71 3.39

Save USD 0.68

20%
කුටුම්බ චක්‍ර

කුටුම්බ චක්‍ර

Wanitha Rathnayake

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
සුළං දෝලා

සුළං දෝලා

Yamuna Malani Perera

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

20%
නො. 999 බංගලාව 1

නො. 999 බංගලාව 1

Jayashankha Karunarathne

USD 2.40 3.00

Save USD 0.60

20%
නො. 999 බංගලාව 2

නො. 999 බංගලාව 2

Jayashankha Karunarathne

USD 1.83 2.29

Save USD 0.46

20%
අක්වැල්ල

අක්වැල්ල

Jayakody Senevirathna

USD 3.43 4.29

Save USD 0.86

20%
මනෝහාරී

මනෝහාරී

Welihinda Munirathna

USD 1.57 1.96

Save USD 0.39

20%
පළඟැටි හීන

පළඟැටි හීන

Janani Senadheera

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
අචලා

අචලා

Asoka M. Herath

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

20%
නිල් සකුරා

නිල් සකුරා

Nandana Kollure

USD 1.83 2.29

Save USD 0.46

20%
සීත ගඟුල

සීත ගඟුල

Prof. Sarath Wijesooriya

USD 3.43 4.29

Save USD 0.86

20%
පිපි පියුම්

පිපි පියුම්

Hasitha Thalagampola

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
බුමුතුරුණු

බුමුතුරුණු

Sumithra Rahubaddha

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
කන්දක් සේමා

කන්දක් සේමා

Sumithra Rahubaddha

USD 3.00 3.75

Save USD 0.75

20%
දුල දුලාය

දුල දුලාය

Sumithra Rahubaddha

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
අරගලය

අරගලය

Sumithra Rahubaddha

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

20%
දළ රළ පෙළ

දළ රළ පෙළ

Sumithra Rahubaddha

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
තුරු සමුදා

තුරු සමුදා

Sumithra Rahubaddha

USD 2.86 3.57

Save USD 0.71

20%
ඉටි පහන්

ඉටි පහන්

Sumithra Rahubaddha

USD 3.43 4.29

Save USD 0.86

20%
ලොබ නොසිඳේයා

ලොබ නොසිඳේයා

Sumithra Rahubaddha

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
පියැසි කවුළුව

පියැසි කවුළුව

Kapila Kumara Kalinga

USD 2.29 2.86

Save USD 0.57

20%
අවසාන නින්දගම

අවසාන නින්දගම

Premakeerthi Ranatunga

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
වරණ

වරණ

Padmini Senavirathna

USD 2.57 3.21

Save USD 0.64

20%
ලේන කුලේ මවු

ලේන කුලේ මවු

Gamini Abeywickrama

USD 2.43 3.04

Save USD 0.61

20%
රජ ගෙදර

රජ ගෙදර

Baddegama D. Amarasena

USD 2.86 3.57

Save USD 0.71

20%
අප්පච්චි ඇවිත්
20%
මා

මා

Chulabhaya Shantha Kumara Herath

USD 3.14 3.93

Save USD 0.79

20%
දම් පැහැ මමිය

දම් පැහැ මමිය

Madhawa Waidyaratne

USD 2.14 2.68

Save USD 0.54

20%
ටිකිරි හාමු

ටිකිරි හාමු

Jayakody Senevirathna

USD 3.43 4.29

Save USD 0.86

20%
අනුෂ්කා

අනුෂ්කා

Saman Mahanama Dissanayake

USD 3.43 4.29

Save USD 0.86