මිනිස් දිවියේ අරුත සොයා

පරිවර්තන

By Leelananda Gamachchi (ලීලානන්ද ගමාච්චි)

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මේ කෘතියෙන් නාසි මාරක කඳවුරුවල දී මුහුණ දුන් භයානක සිද්ධි ඇතුළුව ,ඉෂ්ටාර්ථ චිකිත්සාව පිලිබඳ න්‍යයය අනාවරණය කර ගැනීමට පාදක වූ තම ජීවිත අත්දැකීම් කතාන්දරයක ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. කතුවරයා ඕසචිවිට්ස්හි සහ වෙනත් වද කඳවුරු තුළ ගත කිරීමෙන් අනාවරණය කර ගත් ඉෂ්ටාර්ථ චිකිත්සාව,මානසික ව හෝ ආධ්‍යාත්මික ව දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී සිටින පුද්ගලයන් ගේ පෞරුෂ ගැටලු නිරාකරණය සඳහා දායක වන නවීන හා සුබවාදී එළැඹුමක් වේ. “පසුගිය වසර පනහ තුළ ලෝකයේ මනෝ විද්‍යා චින්තනයට කරන ලද ප්‍රධානම දායකත්වය ලෙස මේ කෘතිය හැඳින්විය හැකි ය.” - කාර්ල් ආර්. රොජර්ස් (ප්‍රකට මනෝ විද්‍යාඥයා) “ප්‍රොයිඩ් සහ ඇඩ්ලර් ගෙන් පසුව, පහළ වූ උපරිම වැදගත් මනෝ විද්‍යාමය චින්තනය මේ පොතේ ඇතුළත් වෙයි.” - මනෝ චිකිස්තාව පිලිබඳ ඇමරිකානු වාර සංග්‍රහය “ඔබ මේ වසරට කියවන්නේ එකම පොතක් පමණක් නම්, ඒ මේ පොත් විය යුතු ය.” - ලොස් ඇන්ජලීස් ටයිම්ස් පුවත්පත

USD 2.91 USD 3.43

Save USD 0.52

Out of stock

Product Details

  • 978-955-652-116-7
  • Sinhala
  • 282
  • 227g