මේ සොබාදහමේ විසඳුමයි

පරිවර්තන

By Ariyarathna Chandrawangsha ආරියරත්න චන්ද්‍රවංශ

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

පසු ගිය වසර 75 තුළ පෝෂණය සහ සෞඛ්‍ය පිලිබඳ එළිදක්වන ලද ඉතාමත් වැදගත් පොත (The China Study) නම් වේ. සෑම දෙනාම එය කියවිය යුතුය. මේ පොත කියවීමෙදී සිත් ගනී, නැතහොත් විශ්මය දනවයි. ආචාර්ය කැම්බෙල් සත්‍ය පෝෂණ අධ්‍යනය වෙනුවෙන් මුළු හිතින්ම කරන ලද කැප කිරීම් සදානුස්මරණීය වේ. (David Klein) ප්‍රකාශක කතෘ Living nutrition The China Study ඇමරිකාවේ වෙසෙන හොඳ සෞඛ්‍ය ලබා ගැනීමට කැමති ජනයාට ඉතා වැදගත් ජීවිත ආරක්ෂාකර ගැනීම සඳහා වන පෝෂණ තොරතුරු සපයයි. පර්යේෂණ සහ වෛද්‍ය ක්‍ෂේත්‍රයට ආචාර්ය කැම්බෙල්ගේ දායකත්වය ගැන ඉදිරිපත් කරන ලද මේ පොත කියවීමේදී ඉතා සිත් ගන්නා අතර අප සියලු දෙනාගේ අනාගතය වෙනස් කිරීමට සමත් වේ. Joel Fuhrman MD ඉහළම අලෙවියේ ඇති Eat to Live ග්‍රන්ථයයි.

USD 5.57

Available

Product Details

  • 978-955-691-207-4
  • Sinhala
  • 623
  • 780g