මානාවුලු සංදේශය

බෞද්ධ

By Ven. Aththudawe Rahula Thero

Published By Buddhist Cultural Centre

ලාංකික සංදේශ කාව්‍ය අතර පැරණිතම කෘතිය ලෙස සැලකෙන්නේ පොළොන්නරු යුගයේ රචිත මානාවුලු සංදේශයයි. පාලි භාෂාවෙන් රචනා කරන ලද මෙම සංදේශය සිංහල කාව්‍යයට නගා ඇති අයුරු ඉතා චමත්කාර ජනකය..

USD 0.47

Out of stock

Product Details

  • 0
  • Sinhala
  • 0
  • 115g