මල් පෙත්තක් සේ

නවකතා

By Dilrukshi Gamage

Published By Pahan Publishers

සෙනහස් සමග ගත කළ මේ ජීවිතයේ දුක් විඳි අවස්ථා බොහෝ ය .ඒත් කිසි දිනෙක ආකර්ෂා ඒ පිළිබඳව මැසිවිලි නැගුවේ නැත .ඈ නිරතුරුවම උත්සාහ දැරුවේ ඔහු හා එක්ව ජීවිතය ගත කිරීමටයි .නාඳුනන දුරකථන ඇමතුම ඇයව යම් තරමකට රිදවා තිබුණි .ඒ අහේතුකවම නොවේ .

USD 2.21

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-296-1
  • 232
  • Sinhala
  • 270g