මහාරාජාගේ දඩයම් චාරිකාව

පරිවර්තන

By Ananda S. Lewangama

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මා සිටියේ තනිවමය. මා ආපසු බැලිය යුතු යැයි යන සංඥාව මගේ මනසට ඇතුළු වුයේ ඇයිද යන්නත්, අදසි අනතුරක සේයාවක් සහජ බුද්ධියට දැනුණේ ඇයිද යන්නත්, පිළිබඳව මට පැහැදිලි නොවීය. කොටියා වතුර බීමට එන වේලවට තව පැය දෙකක්ම තිබිණි. මෙම අපැහැදිලි හැගීම් මැඩගෙන මම ඉකමන් ගමනින් ඉදිරියට ගමන් කරන්නට වීමි. මා ආපසු බැලිය යුතු යැයි යන හැගීම දරාගත නොහැකි තරමට බලවත් වුයෙන්, මම ගමන බාලකොට ගෙල හරවා ආපසු බැලීමි. මට ඇස් කොණින් දැක ගත හැකි වුයේ කිසියම් සතකු කඩා පැනීම සඳහා වකුටු වෙමින් සිටි ඉරියව්වකි. විදුලි වේගයෙන් මුළුමනින්ම ආපසු හැරුණු මා දුටුවේ විවෘත බිම්කඩේ යාර විසි පහක පමණ දුරින් මගේ පිට මතට පැනීම සඳහා ඉලක්කය ගනිමින් පොළොවට පාත්වී සිටි මගේ සතුරාය.

USD 2.00

Out of stock

Product Details

  • 978-955-652-934-0
  • Sinhala
  • 200
  • 151g