මගේ අම්මා කෝ

පරිවර්තන

By Manel Jayanthi Gunasekara

Published By Pahan Publishers

ළමයින් උදෙසා ලියන දීප්තිමත් ලේඛිකාවක වූ ඈ සහජ හැකියාවෙන් මෙන්ම බුද්ධියෙන්ද අනූනය .එබැවින් ඇගේ කතාන්දර අනුග්‍රාහී නොවී නිතරම විවිධාකාර හා බොහෝ අංගවලින් යුක්ත වෙයි . - The Times- විල්සන් ළමයකු මෙන් ලියන්නිය .ඇගේ චරිත තුළින් ළමුන්ට නිතැතින් තමා හමුවේ ඇගේ තේමාවන් ගොනු වන්නේ සරලව ය.එහෙත් ඒවා අද ළමුන් මුහුණපාන ගැටලු ය .සියුම් කලාවක් චාම් ලෙස සඟවමින් ඉදිරිපත් කිරීම දුලභ ප්‍රතිභාවක් ලෙසින් යමෙකුගේ හැඳින්වීමට එය හසුවිය හැක . - Daily Telegraph-

USD 3.32

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-178-0
  • 390
  • Sinhala
  • 400g