මදුවිත අතහරින්නේ මෙහෙමයි

පරිවර්තන මනෝ විද්‍යාව උපදේශන මනෝවිද්‍යාව

By Leelananda Gamachchi (ලීලානන්ද ගමාච්චි)

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මදුවිත ලොව පුරා පැතිර ඇති ව්‍යසනයකි. එය පිටුදැකීම සඳහා ක්‍රියා ව්‍යාපාර ද ලොව පුරා ම පැතිර පවතියි. එසේ වුව ද ලොව හැම තැනක ම මදුවිතට නැඹුරුව සිටින අය ගේ මූලික ප්‍රශ්නය වන්නේ, එය අත්හැර ගන්නේ කෙසේද යන්නයි. ඔබ ද එවැනි ගැටලුවකට මුහුණ පා සිටින අයෙකු හෝ වෙතොත්, ඔබ අරමුණු ඉටුකර ගැනීම කෙසේවත් දුෂ්කර නොවේ. කරුණාකර මේ පොත කියවන්න.

USD 1.32

Available

Product Details

  • 955-652-051-3
  • Sinhala
  • 116
  • 159g