ලූනු සහ කඳුළු

නවකතා, පරිවර්තන

By Ganga Niroshini Suduwelikanda

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් මෙක්සිකෝවේ වැඩිම අලෙවි වාර්තා තැබූ සහ ඉන් පසු භාෂා තිස් පහකට පරිවර්තනය වී ලොව පුරා පිටපත් මිලියන හතර හමාරකට වැඩි අලෙවියකින් වාර්තා තබමින් ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ como agua para chocolate කලාතුරකින් කියවන්නට ලැබෙන,විරල අත්දැකීමක් ලබා දෙන අතිශය රමණීය ප්‍රේම කතාවකි.

USD 3.57

Available

Product Details

  • 955-652-267-0
  • Sinhala
  • 283
  • 336g


Read And Excerpt

වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් මෙක්සිකෝවේ වැඩිම අලෙවි වාර්තා තැබූ සහ ඉන් පසු භාෂා තිස් පහකට පරිවර්තනය වී ලොව පුරා පිටපත් මිලියන හතර හමාරකට වැඩි අලෙවියකින් වාර්තා තබමින් ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත් වූ como agua para chocolate කලාතුරකින් කියවන්නට ලැබෙන,විරල අත්දැකීමක් ලබා දෙන අතිශය රමණීය ප්‍රේම කතාවකි.