කින්නරාවි

නවකතා

By Sanjeewani Atulugama

Published By Pahan Publishers

ජීවිත කාලය පුරාම සෙවන දුන් නිවසින් පිටවන මොහොතේ නම් පියාටත් දියණියටත් කදුළු නොසලා ඉන්නට නොහැකි විය .සියළු දේ අත්හැරීමට සිදුවීම යථාර්තය වුවද ඔවුන් තවමත් මනුෂ්‍ය හැඟීම් ඇත්තන් වීම එයට හේතු විය .

USD 2.58

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-254-1
  • 275
  • Sinhala
  • 341g