කවදාද මා නැවතත් පාසල් යන්නෙ

අනුවර්තන

By Malrenu Kasthurirathna

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ආදරණීය ව්ලදිමීර් සවෙල් යෙව්එච් !! වැඩිකල් නොගොසින් , ඉක්මනින් ම අපට ඉගැන්වීමේ ප්‍රායෝගික පුහුණුව ආරම්භ වෙනවා. මම හැම වෙලාවෙම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මගේ අනාගත පාඩමේදී මට ගොඩාක් ආසයි ඔබ වගේ වෙන්න....ඇත්තෙන් ම ඔබ වගේ දයාබර ස්ථිර ප්‍රඥාවන්ත හෘදයංගම ගුරුවරයෙකු වෙන්න ...මම ආසයි. දැනටමත් මම කැළඹිලා ...ඒ බලාපොරොත්තුවෙ උදෑසන එන තෙක් මම නොඉවසිල්ලෙන් බලා ඉන්නවා. ... කවදාද මම නැවතත් පාසල් යන්නෙ.

USD 3.36

Available

Product Details

  • 978-955-138-768-6
  • Sinhala
  • 187
  • 250g