කැටපත් කංකාරිය

නවකතා

By Rathnayaka Thilakarathne (රත්නායක තිලකරත්න)

Published By Sooriya Publishers

අනුරාධපුර යුගයේ දී පරපුරුෂයන් රැසක් හා ලැගි අනුලා බිසවගේ කාමෝන්මාදය පාදක කැර ගෙන , සිනමා පටයක් නිපැයීමට විකෘති කාමභෝගී ජීවිතය තම තෘප්තිය කර ගත් ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් උත්සාහ දරයි. ඒ නිර්මාණ ප්‍රවේගය ඔහු හා දෙවැනි විවාහයෙන් බැඳුණු කීර්තිමත් සිනමා නිළිය කඩාකප්පල් කරන්නට උත්සාහ දරන්නිය. එයට නිමිත්ත වන්නේ තම පළමු විවාහයෙන් ලද රූමත් දියණිය අනුලා බිසවගේ භූමිකාවට තෝරා ගැනීමෙනි. තම දෙවන සැමියා ගේ විකෘති කාමාශාවන් හා තම අත්දැකීම් ඇසුරින් උපන් භය හේතුවෙන් සිය දියණිය සුළු පියාගේ කාමාපරාධයන්ගෙන් ගලවා ගැනීමේ ඇයගේ අනවරත උත්සාහය පාදකව ඔවුන් තිදෙනා අතර දැවැන්ත අරගලයක් පැන නගී.

USD 4.64

Available

Product Details

  • 978-955-656-565-2
  • Sinhala
  • 287
  • 250g