කඳුළු රාත්‍රිය

නවකතා

By Dilrukshi Gamage

Published By Pahan Publishers

හඬ හඬාම හෙම්බත්ව සිටි සංසනාට රාත්‍රියේදී අන් සියල්ලන්ටම පෙර නින්ද ගොස් තිබිණි .නෙතුල තවමත් සිටියේ අවදියෙනි.සාරංග ඔහු වෙත ලං වූයේ ඔහුගේ සිත නොසන්සුන් වග දැන හුන් නිසාය .

USD 2.37 USD 2.79

Save USD 0.42

Available

Product Details

  • 196
  • 978-955-667-266-4
  • Sinhala
  • 244g