කඳුකර රෝස මල්

පරිවර්තන

By Chintha Subashini Ranasinghe

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

එදා රාත්‍රියේ දැරිය සීයා සමග කථා කළේ සැන්දෑවේ දුටු ලස්සන ගැනය. ඇය ඒ අතරේ ලේන්සුව ලිහුවේ නෙළාගත් මල් ඔහුට පෙන්වීමටය. ඒත් ඒ සියල්ල පරවී අපුරු වර්ණයන්ද මැලවී ගොස් තිබුණි. “සීයේ ...! ඇයි මේ .... “ “මල් හැදිලා තියෙන්නෙ හිරු එළියේ වැඩෙන්න. ලේන්සුවක හිර වුණාම ඒවා මැරිලා යනවා. “ ඔහු කිවේය. මින් පසු නිදහසේ හැදී වැඩෙන්නට මල් වලට ඉඩ හරින බව ඇය පිළිණ දුන්නාය.

USD 2.57

Available

Product Details

  • 978-955-652-081-1
  • Sinhala
  • 106
  • 250g