කානු පල්ලෙන් ආ ගෑනියෙක්

කෙටි කතා

By Upali Kuladewa

Published By Surasa Bookshop

අනපේක්ෂිත හා දෛවෝපගත අවස්ථාවන්ට ගොදුරු වන සමාජයේ ධනවත් ප්‍රභූ පන්තියට මෙන්ම දිළිඳු තලයට අයත් මිනිසුන් හා ගැහැනුන් එවැනි අවස්ථාවලදී කෙලෙස ප්‍රතිචාර දක්වන්නේද යන අයුරු මැනැවින් පිළිබිඹු කෙරෙන සවිස්තරාත්මක කතා හතරකින් සමන්විතය.

USD 2.11

Out of stock

Product Details

  • 978-955-677-512-9
  • Sinhala
  • 170
  • 180g