ජීවිතය දයාබරයි

නවකතා

By Mangala Somalal Rasingarachchi

Published By Pahan Publishers

මම ඔබට පවසන මේ කරුණ ගැන සිතන්න .කිසිවිටෙක කෙනෙක් දුටු පමණින් ඔහු හෝ ඇය ගැන පූර්ව විනිශ්චයකට යොමු වෙන්න ඉක්මන් වෙන්න එපා .හිනාවට ,කතාවට රැවටෙන්නත් එපා .ඔබට කෙනෙක් තේරුම් ගන්න බොහෝවිට සෑහෙන කාලයක් ඔහුව /ඇයව ඇසුරු කරන්නට වේවි .

USD 2.07

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-251-0
  • 155
  • Sinhala
  • 195g