ජයන්

නවකතා

By Sunethra Rajakarunanayaka

Published By Sarasavi Publishers

දේශපාලන කුණාටුවකට හසුවී වියට්නාමයේ හැනෝයි නුවරට ගසාගෙන ගිය ජයන්ගේ කතාව මෙම නවකතාවට පාදක වී ඇත. ඔහු ගමෙන් උරුම කරගත් මානව දයාවේ හා නීතිගරුක භාවයේ සූත‍්‍රය ජීවිතයට බලපායි. කතුවරිය එමඟින් පාඨකයා නව ඉසව්වකට කැඳවාගෙන යෑමට සමත් වේ.

USD 3.93

Available

Product Details

  • 978-955-31-0887-6
  • Sinhala
  • 360
  • 404g