ජයග්‍රහණය සහ පරාජය

වෙනත් දේශපාලන සමාජ දේශපාලනය

By Prof. Sarath Wijesooriya

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

දේශපාලන බලය අත්පත් කර ගැනීමේ ඒකායන පරමාර්ථය වඩා යහපත් ආණ්ඩුකරණයකට කැපවීම යැයි පැවසීමට තරම් සාධක තමා ප්‍රමාණවත් තරමින් අද විද්‍යාමාන නොවේ. ජනවාරි අට වෙනිදායින් පසුව ද තත්වයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් දක්නට නොමැත. බලය උරුම කර ගත් පසුව දේශපාලඥයින් කටයුතු කරන්නේ පෞද්ගලික න්‍යාය පත්‍රයක් අත තබා ගෙනය. යහපත් ආණ්ඩුකරණයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ රටේ නීති ගරුක පුරවැසියන් පමණි. මේ තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීමේ වගකීම පැවරී තිබෙන්නේ ද රටේ නීති ගරුක පුරවැසියන්ට බව පැහැදිලිය. අද ඒ සඳහා යම් සාධනීය අවකාශයක් පවතින්නේය. මෙහි ඇතුළත් වන්නේ ඒ අවකාශය තුළ යහපත් ආණ්ඩුකරණයක් වෙනුවෙන් පුරවැසියෙකු දැරූ ප්‍රයත්නයයි. යහපත් ආණ්ඩුකරණයක් වෙනුවෙන් දේශපාලඥයින් කැප නොවන්නේ මන්ද ? ඒ අන් කිසිවක් නිසා නොව දූෂණයට වැට බැඳෙන බැවිනි. දේශපාලඥයින් වෙර දරන්නේ බලය අතැති කාලය තුළ හරි හම්බ කර ගැනීමටයි. මේ නිසා අපේ රට අශීලාචාර රටක් බවට පත් වී තිබේ. අප ශීලාචාරත්වය කරා සමීප වන්නේ කෙසේද? ශීලචරත්වය කරා ගමන් කිරීම වෙනුවෙන් පොදු ජන විඥානය පොහොසත් කිරීම හා ඒ වෙනුවෙන් කැපවීම අත්‍යවශ්‍ය වී තිබේ. යහපත් ආණ්ඩුකරණයක් නිරුපද්‍රිතව ඉබීම බිහි වන්නේ නැත .යහපත් ආණ්ඩුකරණයක් බිහිකර ගත යුතුය.පුරවැසියන් ඒ වෙනුවෙන් විචාරශීලී අන්දමින් කටයුතු කළ යුතු වන්නේය.

USD 3.00

Available

Product Details

  • 978-955-691-159-6
  • Sinhala
  • 277
  • 337g