ජායිපූර් සුන්දරී

නවකතා

By Kapila Kumara Kalinga

Published By Surasa Bookshop

තරුණිය නැවත සඳලුතලයට එනු යාන්තමින් දුටු මම ඇයට පෙනෙන සේ එක අතක් ඔසවමින් යළිත් කෑ ගැසුවෙමි. තරුණිය වහා ආපසු ගෙතුළට ගියාය. ඊළඟ මොහොතේ මැරයෝ මා වටකොට ගෙන පහර දෙන්නට පමණක් නොව, ඇඳි වත ගලවා ගන්නට පවා උත්සාහ කරන්නට වූහ. ටී ෂර්ටය කොලරය ඉදිරියෙන් ඉරී ගියේය. ඒ සමඟම, තරුණියගේ නිවාස දෙසින් හැදි දැඩි පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් අප වෙත දිව එන්නට වූහ. ඔව්හු කෑ ගසමින්, මැරයින්ට බැනවදින්නට ගත්හ. ඒ සමඟම මා අතහැර දැමූ මැරයෝද, පියෙන් පිය පසු පසට ගොස් ආපසු යන්නට වූහ.

USD 2.14

Available

Product Details

  • 978-955-677-715-4
  • Sinhala
  • 148
  • 250g