ඉඳුවර නෙත්

නවකතා

By Sanjeewani Atulugama

Published By Pahan Publishers

මා ඒ වචන පෙළ පිට කළේ පියවි සිහියෙන් නම් නොවේ .සුසුමක හඬක් හෝ පිටතට නොඇසෙන තරමට කාරය තුළ පැතිර ගියේ නිශ්ශබ්දතාවයකි .තවදුරටත් හිස ඔසවා ඔහු දෙස බලන්නට මට ශක්තියක් තිබුණේ නැත .

USD 2.05

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-253-4
  • 215
  • Sinhala
  • 270g