20 %

හොඳ දඟමල්ල

පරිවර්තන

By Ganga Niroshini Suduwelikanda

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

"එන්න - අපි ඇඳට යන්න ඕනෙ" ඔරලෝසුවේ මධ්‍යම රාත්‍රිය වැදෙනු අසමින් ජුලියන් කීවේය..." මේ විදිහට - දිගටම මහ රෑ පහු වෙනකම් ඇහැරිලා හිටියොත් එහෙම අපි ඔක්කොමලා පන්තියෙ අන්තිමයො වෙයි" ඔවුහු ඉතා නිසොල්මනේ උඩු මහලට ගොස් තරප්පු පෙළ උඩදී සුබ රාත්‍රියක් පැතූහ. එළිසබෙත් සාමකාමී සිතිවිලිවලින් යුතුව ඇඳට නැංගාය. අන්තිමේදී හැම දෙයක්ම මේ ආකාරයට සිදු වනු ඇතැයි සිතුවේ කවුද? සමහර විට පැට්‍රික් සන්සුන් වී ඔවුන් සියළුදෙනා මෙන්ම වයිටලීෆ් පාසල ගැන ආඩම්බර වනු ඇත.

USD 2.00 USD 2.50

Save USD 0.50

Available

Product Details

  • 955-652-037-9
  • Sinhala
  • 200
  • 425g