හිරු යට මරු

පරිවර්තන

By Syril Chandrasekara Gunawardhana

Published By Sarasavi Publishers

ආර්ලිනා මාර්ෂල්ගේ රූ සපුවට වශී වූවෝ... ගෙල සිර කර මරා දමා, ඇයගේ මෝහනීය රත් පැහැ සිරුර හමුවීම.... මත් ද්‍රව්‍ය ජාවාරමක සුල මුල හා මේ මරණය ඈඳී තිබේද? දහසය හැවිරිදි දැරියක්, අවිවාහක ව්‍යාපාරික කාන්තාවක්, ඇතළු තවත් පිරිමි සැකයට භාජනය වෙති. ඉතිරිය කියවාම දැන ගන්න.

USD 3.21

Available

Product Details

  • 978-955-31-0280-5
  • Sinhala
  • 252
  • 301g