හිමිදිරි උදාව

පරිවර්තන

By Chintha Subashini Ranasinghe

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ඒ කුඩා ස්පර්ශය සමඟ මුළු ලෝකයම වෙනස් විය. මෙයින් පෙර එක්කෙනෙකු නැතිව ජීවත් වීමට නොහැකිව සිටි මට දැන් නැතිවම බැරි දෙදෙනෙකි. මවිසින් මාව මවක් සේ කිසිදාක මවාගෙන සිට නැති අතර, මට එවැන්නක් ඕනෑ වී තිබුණේ ද නැත. ළමයින් මගේ සිත් ගත් පිරිසක් නොවේ. මට ඔවුන්ගෙන් වැඩක් තිබුණේ නැත. මේ දරුවා......එඩ්වඩ්ගෙන් මා ලබන දරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කථාවකි. හුස්ම ගන්නට වායුව වුවමනා තරමටම මට ඔහු ඕනෑය. (බෙලා)

USD 2.71

Available

Product Details

  • 978-955-652-991-3
  • Sinhala
  • 264
  • 325g