හදේ දොරටු හැර තබන්න

පරිවර්තන

By Pradeep Kumara Balasooriya

Published By Pahan Publishers

අචාන් චා හිමියන් ජීවිතය දෙස ගැඹුරින් සෙවීම ඇරඹුවේ කුඩා කළ තම පියා බලවත් ව ,රෝගී ව මිය යාමෙනි .එම කම්පනය සමගින් උන්වහන්සේ ජීවිතයේ ස්වභාවය සහ දුක හට ගැනීම පිළිබද ව බුදුන් ගේ ඉගැන්වීම් ගැඹුරින් අධ්‍යනය කළහ .උන්වහන්සේට අවශ්‍ය වූයේ දුක තුනී කර ගැනීමේ මාර්ගය නිවැරදිව අවබෝධ කර ගැනීමටය.

USD 1.74

Out of stock

Product Details

  • 978-955-667-052-3
  • 170
  • Sinhala
  • 212g