20 %

ගොළු වූ දැරිය

පරිවර්තන

By Chithra I Perera

Published By Pahan Publishers

බියපත් වූ දැරියක පිළිබඳ සත්‍ය කතාවකි .ඇයගේ නිහඬතාවය කෘතීන් ගණනාවකටම තේමාවක් විය . මා ඇය වෙතට එළඹෙත්ම කවුළුවක් වසා දැමුවාක් මෙන් ඉමොජින් නිහඬ වූවාය.මානසිකව ඇය මා කෙරෙන් පලා ගිය බවක් මට දැනුණි. කේසි වොට්සන් ගුරුතුමිය සිය පන්තියට පැමිණි ඉමොජින්ගේ සුවිශේෂී ගොළු බව කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් දැක්වූවාය .ඇයගේ නිහඬ බව පිලිබඳ කරුණු විමසද්දී හෙළි වූයේ භීෂණාත්මක අතීතයකි .

LKR 392.00 LKR 490.00

Save LKR 98.00

Out of stock

Product Details

  • 978-955-6672-60-2
  • 240
  • Sinhala
  • 250g