ගැබිනි බව සහ දරු සම්පත

වෙනත් ජීවිතය, සාර්ථකත්වය, මනස සෞඛ්‍යය හා අධ්‍යාපන ළමා මනෝවිද්‍යාව උපදේශන මනෝවිද්‍යාව ජීවිතය ජීවිතය හා සමාජය සෞඛ්‍යය සහ ළදරු රැකවරණය

By Leelananda Gamachchi

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

මව් පදවිය ලොව උතුම්ම පදවිය යි. අද එදා මෙන් නොව මව් පදවිය දැරීමට දැනුමක් අවශ්‍ය වේ. නූතන විද්‍යාවේ දියුණුවත් සමඟ ළදරු මරණ අනුපාතය අඩු වීම මනුෂ්‍ය සමාජය ලත් භාග්‍යයකි. නිරෝගී දරුවෙක් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය දැනුමෙන් කටයුතු කිරීමට හැකිවීම ද දෙමව්පියන් අත් කරගෙන තිබෙන වරප්‍රසාදයකි. මේ ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කිරීමෙන් යහපත් මවක් වීමට ලැබෙන දැනුම මතු පරපුරට ආශීර්වාදයක් වනු ඇත.

USD 3.43

Available

Product Details

  • 978-955-652-398-0
  • Sinhala
  • 400
  • 218g