20 %

දිවි බිළිගත් මා දිනිතිය

පරිවර්තන

By Kawimal Suriyaarachchi

Published By Wijesooriya Grantha Kendraya

ආදර නිකී, හැමවෙලේම මතක තියාගන්න අම්මා ඔයාට ආදරෙයි. ඔයාට පුළුවන් තරමක් කල් මගෙ පුංචි දූ කුමාරි වෙලා ඉන්න. නරක පිරිමි ළමයින්ගෙන් ඈත්වෙලා ඉන්න. එයාල ඔයාව රවටාවි, පරිස්සමෙන්. සමහර හොඳ පිරිමි ළමයිනුත් ඉන්නවා. මම වැරදි කළා වගේ නොවී, ඔයා නිදහස් කෙල්ලෙක් වෙන්න. මට කවදාවත්ම ස්ථීර රස්සාවක් තිබුණෙ නැහැ. මම හැමදාම යැපුණෙ නරක පිරිමියෙක්ගෙන්. පිරිමියා හැමවෙලාවෙම ඔයාව පරදවාවි. මට ඕන ඔයා වෙනුවෙන් හොඳම දේ. මම මගේ ජීවිතේදී සිදුකරගත් අතපසුවීම් ඔයාත් කරන්න ඕන නෑ. දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. හැම රෑකම යාඥා කරන්න. ආදර අම්මා...

LKR 304.00 LKR 380.00

Save LKR 76.00

Available

Product Details

  • 978-955-691-210-4
  • Sinhala
  • 252
  • 330g